Long-Term Forest Planning and Professionalism

Resources Now Available

This April, learn about new plans for woodland management and requirements in Wales at a one day workshop run jointly between the Institute of Chartered Foresters, Farming Connect, Natural Resources Wales and the Welsh Government.

Ym mis Ebrill, dysgwch am gynlluniau newydd ar gyfer rheoli coetiroedd a gofynion yng Nghymru mewn gweithdy undydd a gynhelir ar y cyd rhwng Sefydliad y Coedwigwyr Siartredig, Cyswllt Ffermio, Cyfoeth Naturiol Cymru a Llywodraeth Cymru.

This one-day event will focus on the new long-term forest management plans for woodland management in Wales and the requirements for Farming Connect woodland management plans, the latter being based on the new long-term FMP. The seminar will be shared with Glastir woodland planners, who will have their own further session from 15:00 to 16:00.

Bydd y digwyddiad undydd hwn yn canolbwyntio ar y cynlluniau rheoli coedwigoedd hirdymor newydd ar gyfer rheoli coetiroedd yng Nghymru, a’r gofynion ar gyfer cynlluniau rheoli coetiroedd Cyswllt Ffermio, gyda’r olaf yn seiliedig ar y cynlluniau rheoli coedwig hirdymor newydd. Bydd y seminar yn cael ei rannu gyda chynllunwyr coetiroedd Glastir, a fydd â’u sesiwn pellach eu hunain o 15:00 tan 16:00.

Detailed agenda and speaker profiles

Download English

Download Welsh

 

Contacts

For further information please contact John Browne MICFor or Llinos Roberts:

John Browne MICFor, Natural Resources Wales:

T:  0300 065 4132 or  07810 756224

E: john.browne@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Llinos Roberts, Natural Resources Wales

T: 0300 065 4673

E: llinos.roberts@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

 

The following Long-Term Forest Planning and Professionalism Workshop is also being held in 2018:

Garwnant, Tuesday 24 April

Subscribe to ourNewsletter

Get the latest news from the forestry and arboricultural sector, straight to your inbox.

Subscribe Now